Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!  

Kinderdagverblijf

Ik wil graag mijn kind inschrijven bij SKG, hoe doe ik dat?

Inschrijven kan eenvoudig via het online inschrijfformulier! U kunt kiezen uit onderstaande soorten opvang:

 

Peuteropvang
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

 

Heeft u vragen over de inschrijving of een andere vraag? Onze collega's van Planning, Plaatsing & Advies staan voor u klaar! Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 12:30 via 0183-660692 of mail naar info@kinderopvanggorinchem.nl

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven?

Op onze kinderdagverblijven bieden we opvang aan kinderen van 0-4 jaar. Bent u in verwachting? Gefeliciteerd! U kunt uw baby inschrijven voor een plaats op het kinderdagverblijf zodra de vermoedelijke geboortedatum bekend is.

Heeft mijn kind direct plaats na inschrijving?

Een inschrijving via het formulier biedt geen garantie op een plek. Na de inschrijving wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

 

Onze collega's van Planning, Plaatsing & Advies bekijken na ontvangst van het inschrijfformulier de plaatsingsmogelijkheden.

 

Een plaatsing is namelijk afhankelijk van het aantal kinderen dat op de wachtlijst staat, het aantal kinderen in de groep, de dagen waarop u uw kind naar de opvang wilt brengen en de (leeftijds)samenstelling van de groep.

 

De collega's van Planning, Plaatsing & Advies plannen 3 tot 4 maanden voor de gewenste startdatum. Als er geen plaats beschikbaar is op de gewenste dagen, ontvangt u een 'geen plaats' brief. Indien er wel plek is, ontvangt u een passend aanbod via e-mail.

 

Meer weten over de plaatsing van uw kind bij SKG? Onze collega's van Planning, Plaatsing & Advies staan voor u klaar! Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 12:30 uur via 0183-660692 of mail naar info@kinderopvanggorinchem.nl

Zijn luiers en voeding bij de prijs inbegrepen?

Luiers en voeding zijn bij de prijs inbegrepen, dit met uitzondering van speciale voeding. SKG maakt standaard gebruik van het A-merk Pampers voor luiers.

Kan ik een 40 weken overeenkomst afsluiten bij het kinderdagverblijf?

Helaas is het afsluiten van een 40 weken overeenkomst niet mogelijk voor het kinderdagverblijf. Het contract voor het kinderdagverblijf bestaat uit een overeenkomst voor 52 weken, oftewel voor het gehele jaar.

Mijn oudste kind heeft al opvang bij SKG, is er automatisch plaats voor mijn tweede (of volgende) kind?

Omdat uw oudste kind (of kinderen) al naar de opvang gaat bij SKG, krijgt uw tweede (of volgende) kind voorrang op plaatsing volgens het plaatsingsbeleid van SKG. We willen benadrukken dat ondanks dit beleid en de inschrijving via het formulier, wij een plek niet kunnen garanderen. Natuurlijk doen wij ons best om een plaatsing te realiseren en zullen u hier dan over informeren.

 

Zodra de vermoedelijke geboortedatum van uw tweede (of volgende) kind bekend is, kunt u uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf. Dit doet u eenvoudig via het ouderportaal of via het formulier op de website.

Wat is Kinderopvangtoeslag en hoe vraag ik het aan?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U moet als ouder zelf de toeslag aanvragen en de hoogte van de toeslag hangt onder andere af van uw inkomen. U vraagt de toeslag aan op de website van de Belastingdienst.

 

Elke maand ontvangt u een factuur van SKG, die moet u volledig betalen. De Kinderopvangtoeslag wordt maandelijks direct aan u betaald. U kunt er ook voor kiezen om de Kinderopvangtoeslag aan SKG over te laten maken, u moet de belastingdienst hiervoor machtigen. In dat geval ontvangt u een factuur van SKG waar de toeslag al in mindering is gebracht.

Vindt er een verandering plaats in uw privésituatie? Vergeet dit dan niet direct door te geven aan de Belastingdienst, dit kan namelijk (grote) gevolgen hebben voor uw toeslag.

Heeft meer vragen over de Kinderopvangtoeslag, uw facturen of de betaling hiervan? Onze collega's van Planning, Plaatsing & Advies staan voor u klaar! Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 12:30 uur via 0183-660692 of mail naar info@kinderopvanggorinchem.nl

Kan ik extra opvang aanvragen?

Dat kan! Het kan gebeuren dat u naast uw vaste dagen een extra dag(deel) opvang nodig heeft.

 

Een extra dag(deel) aanvragen doet u eenvoudig via het ouderportaal. Onze collega's van Planning, Plaatsing & Advies bekijken de aanvraag en onderzoeken de mogelijkheden.

 

Als de aanvraag is goedgekeurd door SKG, wordt de dag automatisch gefactureerd, ook als u besluit er geen gebruik van te maken.

 

In de aanvullende voorwaarden (link) kunt u meer lezen over de voorwaarden met betrekking tot het aanvragen van een extra dag(deel).

Hoe kan ik de opvang stopzetten?

U kunt op iedere dag van de maand schriftelijk of digitaal opzeggen via het ouderportaal of door een e-mail te sturen naar info@kinderopvanggorinchem.nl.

 

SKG hanteert een opzegtermijn van 1 maand, het is helaas niet mogelijk om telefonisch op te zeggen.

 

BSO

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven

Op onze buitenschoolse opvang bieden we opvang aan kinderen van 4-13 jaar. Is uw kind drie jaar? Dan kunt u hem of haar inschrijven voor een plaats op de buitenschoolse opvang. We bieden voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur en naschoolse opvang vanaf het moment dat de school eindigt tot uiterlijk 18:30 uur. Ook bieden we buitenschoolse opvang tijdens de vakanties!

Is de BSO tijdens vakanties geopend?

De SKG BSO is ook tijdens de vakanties geopend! U kunt kiezen uit vier verschillende pakketten:

 

Pakket 1 - 52 weken
Dit pakket bevat 12 'vakantiedagen' per kalenderjaar (voorraad)

 

Pakket 2 - 46 weken
Dit pakket bevat 6 'vakantiedagen' per kalenderjaar (voorraad)

 

Pakket 3 - 40 weken
Dit pakket bevat een overeenkomst voor alleen opvang tijdens schoolweken.

 

Pakket 4 - alleen vakantieopvang
Dit pakket biedt standaard 12 of meer vakantiedagen per kalenderjaar.

Heeft mijn kind direct plaats na inschrijving?

Een inschrijving via het formulier biedt geen garantie op een plek. Na de inschrijving wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

 

Onze collega's van Planning, Plaatsing & Advies bekijken na ontvangst van het inschrijfformulier de plaatsingsmogelijkheden.

 

Een plaatsing is namelijk afhankelijk van het aantal kinderen dat op de wachtlijst staat, het aantal kinderen in de groep, de dagen waarop u uw kind naar de opvang wilt brengen en de (leeftijds)samenstelling van de groep.

 

De collega's van Planning, Plaatsing & Advies plannen 3 tot 4 maanden voor de gewenste startdatum. Als er geen plaats beschikbaar is op de gewenste dagen, ontvangt u een 'geen plaats' brief. Indien er wel plek is, ontvangt u een passend aanbod via e-mail.

 

Meer weten over de plaatsing van uw kind bij SKG? Onze collega's van Planning, Plaatsing & Advies staan voor u klaar! Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 12:30 uur via 0183-660692 of mail naar info@kinderopvanggorinchem.nl

Mijn oudste kind heeft al opvang bij SKG, is er automatisch plaats voor mijn tweede (of volgende) kind?

Omdat uw oudste kind (of kinderen) al naar de opvang gaat bij SKG, krijgt uw tweede (of volgende) kind voorrang op plaatsing volgens het plaatsingsbeleid van SKG. We willen benadrukken dat ondanks dit beleid en de inschrijving via het formulier, wij een plek niet kunnen garanderen. Natuurlijk doen wij ons best om een plaatsing te realiseren en zullen u hier dan over informeren.

 

Zodra de vermoedelijke geboortedatum van uw tweede (of volgende) kind bekend is, kunt u uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf. Dit doet u eenvoudig via het ouderportaal of via het formulier op de website.

Is er ook opvang tijdens de sluitingsdagen van school?

De dagen waarop de school vrij geeft, zoals studiedagen, noemen wij margedagen of schoolsluitingsdagen.

 

De invulling van deze dagen verschilt per school. Gedurende hun basisschooltijd moeten leerlingen 7520 uren onderwijs ontvangen. De school mag zelf beslissen hoe zij deze uren over het schooljaar verdelen. Als het totaal aantal uren na aftrek van vakanties te hoog is, mogen scholen ter compensatie margedagen of schoolsluitingsdagen invoeren.

 

Tijdens deze dagen biedt de SKG BSO opvang aan met een leuk en uitdagend activiteitenprogramma!

 

Het uurtarief hiervoor is gelijk aan het tarief dat u betaalt volgens uw overeenkomst met SKG. U betaalt voor deze opvang wel extra; dit is niet inbegrepen in de overeenkomst, tenzij u gebruik maakt van uw voorraad vakantiedagen zoals opgenomen in de overeenkomst (zie pakketten). U kunt ervoor kiezen om deze dagen te betalen per factuur of per vakantiedag uit uw voorraad.

 

Deze dagen dient u minimaal 5 weken van te voren aan te vragen via de Konnect App. Bij minimaal 4 aanvragen vindt er op die dag opvang plaats. Zodra dit bekend is wordt uw aanvraag goedgekeurd.

 

Vriendjes en vriendinnetjes kunnen ook gebruikmaken van de SKG BSO op deze dagen via incidentele opvang.

Kan ik extra opvang aanvragen?

Dat kan! Het kan gebeuren dat u naast uw vaste dagen een extra dag(deel) opvang nodig heeft.

 

Een extra dag(deel) aanvragen doet u eenvoudig via het ouderportaal. Onze collega's van Plaatsing, Planning & Advies bekijken de aanvraag en onderzoeken de mogelijkheden.

 

Als de aanvraag is goedgekeurd door SKG, wordt de dag automatisch gefactureerd, ook als u besluit er geen gebruik van te maken.

 

In de aanvullende voorwaarden (link) kunt u meer lezen over de voorwaarden met betrekking tot het aanvragen van een extra dag(deel).

Wanneer vraag ik de vakantiedagen aan?

U vraagt de vakantiedagen minimaal 5 weken voor de betreffende vakantie aan via de ouderapp van Konnect. Alleen dan kunnen wij deze dagen garanderen. De daadwerkelijke plaatsing is alleen mogelijk indien de bezetting het toelaat. Uiteraard wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Hoe kan ik de opvang opzeggen?

U kunt op iedere dag van de maand schriftelijk of digitaal opzeggen via het ouderportaal of door een e-mail te sturen naar info@kinderopvanggorinchem.nl.

 

SKG hanteert een opzegtermijn van 1 maand, het is helaas niet mogelijk om telefonisch op te zeggen.

Ik heb alleen opvang nodig voor mijn kinderen tijdens vakanties

Geen wekelijkse opvang nodig, maar wel opvang tijdens de vakanties? Of duurt de vakantieperiode voor uw kind vaak erg lang en bent u op zoek naar leuke activiteiten tijdens de schoolvakanties?

 

Geen probleem! De SKG BSO biedt ook alleen vakantieopvang voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Tijdens de vakanties bieden we een leuk en uitdagend activiteitenprogramma aan, waar uw kind vertrouwde gezichten kan ontmoeten en nieuwe vrienden kan maken.

 

Benieuwd naar de SKG BSO en ons activiteitenprogramma? Klik dan hier (link) of schrijf uw kind direct in via het inschrijfformulier.

Peuteropvang

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven?

Op onze peuteropvang bieden we opvang aan kinderen van 2-4 jaar. Is uw kind 1 jaar? Dan kunt u hem of haar inschrijven voor een plaats op de peuteropvang. De peuteropvang biedt standaard twee dagdelen van 4 uur aan.

Heeft mijn kind direct plaats na inschrijving?

Een inschrijving via het formulier biedt geen garantie op een plek. Na de inschrijving wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

 

Onze collega's van Planning, Plaatsing & Advies bekijken na ontvangst van het inschrijfformulier de plaatsingsmogelijkheden.

 

Een plaatsing is namelijk afhankelijk van het aantal kinderen dat op de wachtlijst staat, het aantal kinderen in de groep, de dagen waarop u uw kind naar de opvang wilt brengen en de (leeftijds)samenstelling van de groep.

 

De collega's van Planning, Plaatsing en Advies plannen 3 tot 4 maanden voor de gewenste startdatum. Als er geen plaats beschikbaar is op de gewenste dagen, ontvangt u een 'geen plaats' brief. Indien er wel plek is, ontvangt u een passend aanbod via e-mail.

 

Meer weten over de plaatsing van uw kind bij SKG? Onze collega's van Planning, Plaatsing & Advies staan voor u klaar! Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 12:30 uur via 0183-660692 of mail naar info@kinderopvanggorinchem.nl

Mijn oudste kind heeft al opvang bij SKG, is er automatisch plaats voor mijn tweede (of volgende) kind?

Omdat uw oudste kind (of kinderen) al naar de opvang gaat bij SKG, krijgt uw tweede (of volgende) kind voorrang op plaatsing volgens het plaatsingsbeleid van SKG. We willen benadrukken dat ondanks dit beleid en de inschrijving via het formulier, wij een plek niet kunnen garanderen. Natuurlijk doen wij ons best om een plaatsing te realiseren en zullen u hier dan over informeren.

 

Zodra de vermoedelijke geboortedatum van uw tweede (of volgende) kind bekend is, kunt u uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf. Dit doet u eenvoudig via het ouderportaal of via het formulier op de website.

Is de peuteropvang ook geopend tijdens de vakanties?

Onze peuteropvanglocaties zijn tijdens de vakanties gesloten.

Is het mogelijk om 1 dag peuteropvang aan te vragen in combinatie met het kinderdagverblijf?

Helaas is het niet mogelijk om 1 dag peuteropvang aan te vragen in combinatie met het kinderdagverblijf. De peuteropvang bestaat standaard uit 2 dagen.

Waarom ontvang ik een factuur in de vakantieperiode?

De facturen worden maandelijks verzonden, ook tijdens de vakantieperiodes. Het bedrag per maand is een gemiddelde dat is berekend over het hele jaar, omdat het contract geldt voor 52 weken.

Is het mogelijk om meer dan 2 dagen peuteropvang aan te vragen?

Het is alleen mogelijk om meer dan twee dagen peuteropvang aan te vragen wanneer u een verwijzing heeft van het consultatiebureau voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VE)

 

'VE' is een programma gericht op jonge kinderen, meestal tussen de 2,5 en 4 jaar oud, die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling, met name op het gebied van taal- en sociale vaardigheden.

 

Een indicatie en verwijzing verloopt via het consultatiebureau.

Hoe kan ik de opvang opzeggen?

U kunt op iedere dag van de maand schriftelijk of digitaal opzeggen via het ouderportaal of door een e-mail te sturen naar info@kinderopvanggorinchem.nl.

 

SKG hanteert een opzegtermijn van 1 maand, het is helaas niet mogelijk om telefonisch op te zeggen.

Word jij onze nieuwe collega?

Ga voor écht werkgeluk en ontwikkel jouw unieke talenten!
Bekijk vacatures