Downloads

Op deze pagina vindt u diverse documenten terug die u mag downloaden voor eigen gebruik.

Jaarverslag

Jaarverslag
784,25 KB
Downloaden

Tarieven

Tarievenoverzicht 2024 KDV
1,18 MB
Downloaden
Tarievenoverzicht 2024 PO
1,51 MB
Downloaden
Tarievenoverzicht 2024 BSO
1,24 MB
Downloaden

Algemene Voorwaarden Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderopvang
256,48 KB
Downloaden

Aanvullende Voorwaarden 2024

Aanvullende voorwaarden SKG 2024
270,90 KB
Downloaden

Klachtenprocedure

Klachten en meldingen
143,38 KB
Downloaden
Jaarverslag Klachtenregeling ouders 2023
91,24 KB
Downloaden
Klachtenregistratie 2023
55,70 KB
Downloaden

Inzet pedagogische coach en ontwikkeling pedagogisch beleid 2024

61,55 KB
Downloaden