Onze buitenschoolse opvang pakketten

Wilt u gebruik maken van onze buitenschoolse opvang?
Er zijn verschillende mogelijkheden.

Wat is een 40 weken pakket?

Met een 40 weken pakket buitenschoolse opvang, heeft u recht op opvang na school. U maakt dan geen gebruik van opvang tijdens de schoolvakanties.

Wilt u af en toe gebruik maken van opvang tijdens de schoolvakanties of opvang tijdens een margedag van school, dan kan dat uiteraard. U maakt dan gebruik van een incidentele opvangdag. Het uurtarief voor incidentele opvang is gelijk aan het uurtarief van een reguliere opvang dag volgens uw overeenkomst. U ontvangt hiervoor een aparte factuur.

Wat is een 46 weken pakket?

Met een 46 weken pakket buitenschoolse opvang, heeft u gedurende een kalenderjaar, naast opvang in de 40 schoolweken, recht op 6 volledige dagen opvang in vakanties.

Hoe werkt een 46 weken pakket?

Bij afname van één vaste opvang dag tijdens de schoolweken, heeft u bij de start van een nieuw kalenderjaar recht op zes vakantiedagen. Als u twee vaste opvangdagen afneemt, heeft u recht op twaalf vakantiedagen etc. De vakantiedagen zijn één kalenderjaar geldig en kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar. Start u halverwege het kalenderjaar, dan worden de dagen naar rato verrekend.

Wanneer u meer vakantiedagen afneemt, dan ontvangt u hiervoor een aparte factuur.

Wat is een standaardpakket en hoe werkt het?

Met een standaard BSO-pakket, heeft u, naast opvang in de 40 schoolweken, tevens opvang in alle vakanties. U krijgt een 'tegoed" van dagen die u kunt inzetten in de vakantie, maar ook bijvoorbeeld bij een studiedag. Voor elke vakantie kunt u aangeven wanneer u de vakantiedagen wilt inzetten. Mocht incidentele opvang nodig zijn is dit gelijk aan het uurtarief van uw contract. De vakantiedagen zijn één kalenderjaar geldig en kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar. Start u halverwege het kalenderjaar, dan worden de dagen naar rato verrekend. 

Wat is een vakantie contract?

Met een vakantie pakket, heeft u opvang tijdens alle schoolvakanties. Dat kan voor 1 dag per vakantieweek tot en met 5 dagen. Iedere vakantie zorgen onze medewerkers voor een fantastisch vakantieprogramma.

Hoe berekenen wij de diverse pakketten?

Alle afgenomen uren per jaar worden opgeteld en verdeeld over 12 gelijke termijnen. Als u bijvoorbeeld alleen een schoolweken pakket heeft afgesloten worden de 40 schoolweken verdeeld over 12 maanden.

Studiedagen van school

BSO Studiedagen (ook wel schoolsluitingsdagen of margedagen genoemd) van een school zijn dagen die niet binnen de overeenkomst met een ouder vallen. SKG stelt de locatie (extra) open en biedt op deze dagen opvang. Wanneer een ouder gebruik maakt van de opvang tijdens een studiedag, wordt deze dag(deel) in rekening gebracht. Deze uren komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en kan een ouder indienen bij de belastingdienst.

Wat kost het?

Wat de kosten voor u zijn is afhankelijk van het pakket waar u gebruik van wilt maken. Kiest u voor het standaard BSO pakket, dan is het uurtarief gelijk aan het plafondtarief van de overheid. Voor veel ouders is dit de meest voordelige keuze. Meer weten over de kosten? Lees het op de tarievenpagina.

Schrijf uw kind in

Bent u enthousiast geworden en wilt u uw kind inschrijven voor kinderopvang bij SKG? Klik dan hier. Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding op één van onze locaties. Wij kijken uit naar uw komst!

Bereken uw netto kosten

Wat kinderopvang kost, hangt af van uw persoonlijke situatie. Met onze rekentool krijgt u makkelijk en snel inzichtelijk wat uw  (netto) kosten zijn voor kinderopvang.